Türk Tıp Kurultayı "Kronik Hastalıklar" Gündemiyle Toplanıyor