İletişim

Genel Müdürlükler / Birimler

Açıklama

Web Site

Telefon

Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu

Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB)

Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü

Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü

Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü

Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğü

Türkiye Hudut ve Sahiller Genel Müdürlüğü

Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü

Strateji Geliştirme Başkanlığı

Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü