Döner Sermayelerin Kuruluşu, Gelişimi, Bugünkü Durumu Ve Birleştirme İşlemleri