Taşra Teşkilatında Görevli Avukatların Dava ve İcra Takipleri ile Alâkalı Olarak Tesîs Edecekleri İş ve İşlemler Hakkında Genelge(2011/44)