Gemi adamlarının Eğitim, Belgelendirme, Sınav, Vardiya Tutma, Kütüklenme ve Donatım Esasları Hakkında Yönetmelik (İlgili Hükümler)