Sayısı:560 R.G. Tarihi:28.06.1995 R.G. Sayısı:22327 Gıdaların Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararname