Tarihi:07.06.1935 Sayısı:2767 Sıtma ve Frengi İlaçları Hakkında Kanun