Tarihi:07.06.1939 Sayısı:3634 R.G. Tarihi:16.06.1939 R.G. Sayısı:4234 Milli Müdafaa Mükellefiyeti Kanunu