Tarihi:30.12.1940 Sayısı:3959 Türkiye Cumhuriyeti Merkez Hıfzıssıha Müessesesinin Teşkiline Dair Kanun