Bütçede Şehir Hastanelerine Ayrılan Pay Giderek Azalıyor