ANA SAYFA

130 Bin Sağlık Çalışanına Lisans Tamamlama Hakkı

GÜNCELLENME TARİHİ : 17/10/2017

''Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun"  26.11.2014’te Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Sağlık çalışanlarına lisans tamamlama hakkı başta olmak üzere birçok uygulamayı beraberinde getiren yasal düzenlemenin bazı başlıkları özetle şöyle:


Lisans tamamlama hakkı

Sağlık bilimleri alanında ön lisans mezunu 130 bin civarındaki sağlık personeline lisans eğitimi alma fırsatı verildi. Düzenlemeye göre ebelik ve hemşirelik ön lisans programlarından mezun olanlara kendi alanlarında, diğer programlarda mezun olanlara ise Yükseköğretim Kurulu’nun belirleyeceği alanlarda lisans tamamlama hakkı verildi. Lisans bitirme işlemi YÖK’ün belirleyeceği alanlarda uzaktan eğitim yöntemiyle de verilebilecek. Uygulama için Sağlık Bakanlığı ile YÖK iş birliği yapacak.


Diş Hekimleri Birliği artık genel kurul yapabilecek

Türk Diş Hekimleri Birliğinin Anayasa Mahkemesi’nin iptal kararından sonra genel kurul yapamaması nedeniyle ortaya çıkan sorunlar da giderildi. Düzenlemeye göre Türk Diş Hekimleri Birliği Genel Kurulu, oda genel kurullarınca iki yıllık bir dönem için seçilen delegeler ile tabii delege olan oda başkanlarından oluşacak. Türk Diş Hekimleri Birliği Kanununun 21. Maddesinde yapılan değişiklikte şu ifadelere yer verildi: “Birlik Genel Kurulu, oda genel kurullarınca iki yıllık bir dönem için seçilen delegelerle tabii delege olan Oda başkanlarından oluşur. Üye sayısı iki yüze kadar olan odalar beş, beş yüze kadar olan odalar yedi, bine kadar olan odalar on asıl ve aynı sayıda yedek delege seçer. Üye sayısı binden fazla olan odalar, on delegeye ilave olarak her beş yüz üye için ayrıca bir asil ve yedek delege seçer.”

Kamu hastaneleri arasındaki döner sermaye farklılığı azaltılacak

Aynı Kamu Hastane Birliği bünyesinde branşlar arasındaki döner sermaye farkı azaltılıyor. Buna göre yüzde 50 döner sermaye tavanı değiştirilmeden, hastanelerde uygulanan döner sermayeden dağıtılacak üst limit yüzde 50’den yüzde 65’e çıkarıldı. Böylece aynı branş uzmanları arasındaki farklar azaltıldı.

Özellikli tıbbi işleme teşvik

Özellikle eğitim ve araştırma hastanelerinde organ nakli, majör replantasyonlar, kök hücre ve kemik iliği nakli gibi yüksek eğitim, araştırma, deneyim ve beceri gerektiren tıbbi işlemler karşılığı yapılacak ek ödemelerde, yüzde 800 ve yüzde 700 olan tavan oranları bir kat artırılarak bu alandaki çalışmalar teşvik edildi.