Sayın Bakanımızın “Çalışan Gazeteciler Bayramı” Kutlama Mesajı (10.01.2012)


Gazeteci, yaşadığı zamana tanıklık eden, tarihe not düşen kişidir. Vakanüvistliği yanında kamuoyunu bilgilendirme, kamuoyu oluşturma gücü ve fonksiyonu da gazetecinin uhdesindedir.

Biliyoruz ki algılar, olguların kendisi kadar önemli olabilir; hatta bazen onun bile önüne geçebilir. Bu cümleden olarak ‘İletişim Çağı’nda medyanın rolü ve öneminin farkındayız.  

Mamafih, medyayı işimizin, icraatlarımızın bir parçası, gazetecileri de paydaşımız olarak görüyoruz. Keza bu anlayışla, muhabir arkadaşlarımızın işlerinde her türlü yardım ve kolaylığı göstermeyi de görev ve sorumluluk olarak kabul ediyoruz. Faal muhabirlerin haklarını ayrıca teslim etmek ise hakkaniyetin gereği olacaktır. Zira onlar sahada bizimle birlikte kamu hizmeti görüyorlar. Gazetecilerle aramızdaki fark, bizim resmi, onların sivil kimlikleridir. Halka hizmette ikisi de hayati, ikisi de saygındır.

Doğru bilgilenme ve kamuoyunun doğru oluşumu için gazetecilerin özgürce vazifelerini ifa edebilmeleri elzemdir. Bu, şeffaf yönetim anlayışı, ayrıca icracıların murakabe ve motivasyonu için de gerekliliktir.

10 Ocak vesilesiyle, aktif görev yapan muhabirler ve Gazeteciler Cemiyetinin yönetici ve üyeleri başta olmak üzere tüm ‘Çalışan Gazetecilerin Bayramı’nı tebrik ediyor, görevlerinde başarılar diliyorum.  

Prof. Dr. Recep AKDAĞ

T.C. Sağlık Bakanı


Güncelleme Tarihi: 30/09/2015