Verem Haberleri Basın Açıklaması (11.02.2012)


Bugün medyamızda Bolu Anadolu Lisesi'nde görev yapan hizmetli İ.T.'nin verem hastası olduğunun ortaya çıkması, okulda paniğe yol açtı şeklinde yer alan haberlere ilişkin aşağıdaki açıklamanın yapılmasına gerek duyulmuştur:

Ülkemizde veremin teşhis ve tedavisi Verem Savaşı Dispanserlerimizde ücretsiz olarak yapılmaktadır. Verem tedavisi gören hastalar ile temaslılarının verem ilaçları birinci, ikinci ve üçüncü basamak sağlık kuruluşlarında sosyal güvencesi olup olmadığına bakılmaksızın ücretsiz olarak sağlanmaktadır.

Dünyada tüberküloz kontrolü için Dünya Sağlık Örgütü tarafından küresel bir kontrol programı yürütülmektedir. Ülkemizde de aynı standartlarda ve bu paralelde bir ulusal tüberküloz kontrol programı uygulanmaktadır. Program dâhilinde Doğrudan Gözetimli Tedavi Stratejisi uygulamasıyla her bir verem hastamızın tedavisi için ilaçları bizzat sağlık personelimiz tarafından kendilerine ulaştırılmakta ve bu tedavi yöntemiyle çok yüksek oranda başarı sağlanmaktadır.

2015 yılında ulaşılması planlanan “Tüberkülozu Durdurma Stratejisi Hedefleri”ne “Sağlıkta Dönüşüm Programı” çerçevesinde yürüttüğümüz verem savaş mücadelesi ile daha bugünden ulaşmış bulunmaktayız.

Habere konu olan ve verem hastası olduğu anlaşılan Bolu Anadolu Lisesi'nde görev yapan hizmetli İ.T. 13.01.2012 tarihinde tedavi görmek ve takip edilmek üzere Bolu Verem Savaş Dispanserinde kayıt altına alınmıştır. Hasta buradan ileri tetkikler yapılmak üzere İstanbul Süreyya Paşa Göğüs Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanelerine sevk edilmiş ve halen tedavisine burada devam edilmektedir.

Hasta ile temasta olan aile bireyleri, çalışmakta olduğu okulda ders gören öğrenciler, burada görev yapan öğretmenler, idari birimde görevli kişiler ve birlikte çalıştığı iş arkadaşları tarama programına alınmıştır.

Öncelikli olarak hastanın eşi S.T. verem taramasına tabi tutulmuş, hastalık olmadığı anlaşılarak koruma tedavisine başlanmıştır.

Okul taraması planlanarak 24.01.2012 tarihinde İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne yapılacak işlemler ile ilgili olarak bilgilendirme yazısı gönderilmiştir. Haberde iddia edildiği gibi tarama ile ilgili öğrencilerin ailelerine haber verilmemesi gibi bir durum söz konusu değildir, aksine özellikle ailelerin bilgilendirilmesi istenmiştir.

 

Gerekli izinler alındıktan ve okul idaresi bilgilendirildikten sonra öğrenci, öğretmen, idari personel ve diğer çalışanların Tüberküloz taraması için 07.02.2012 tarihinde PPD Testi yapılmıştır. Bu işlemler sırasında ilgili herkese tüberküloz hakkında gerekli bilgilendirme yapılmıştır.

Ayrıca tarama yapılan kişilere haberde bahsedildiği gibi aşı yapılmamıştır. Yapılan Tüberkülin Cilt Testidir.

Ülkemizde verem hastalığı ile mücadele en çağdaş ve bilimsel usullerle yapılmaktadır. Bu olayda da yapılması gerekenler uzman hekimlerce hemen yerine getirilmiştir.

Bilgilerinize saygı ile sunulur.


Güncelleme Tarihi: 30/09/2015