ANA SAYFA

Özürlü Kişilere Yönelik Sağlık Hizmetlerinin Sunumu

GÜNCELLENME TARİHİ : 29/05/2015

Özürlü vatandaşlarımızın sağlık hizmetlerine daha rahat ulaşabilmeleri için Bakanlığımız kendi görev alanlarında gerekli kararlar almakta ve çalışmalar yürütmektedir. Bu kapsamda Bakanlığımızca Özürlü Kişilere Yönelik Sağlık Hizmetlerinin Sunumuna” ilişkin 2010/79 sayılı Genelge yayımlanmış ve Genelge hükümlerinin uygulanması için 81 İl valiliğimize bildirilmiştir.

Söz konusu Genelge’nin uygulanmasına yönelik, Bakanlığımız ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Özürlü ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından Sağlık Kurumlarında Özürlü Bireyler İçin Ulaşılabilirlik Temel Bilgiler Rehberiyayınlanmıştır.