ANA SAYFA

Acil Obstetrik Bakım Yönetim Rehberi 2010 / 28

GÜNCELLENME TARİHİ : 19/12/2012

TC.

SAĞLIK BAKANLIĞI

Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Genel Müdürlüğü

 

 

Sayı     : B100AÇS0110000-010.06.01/ 2359                                06.05.2010                

Konu   : Acil Obstetrik Bakım Yönetim Rehberi                                             

             

                

                                                         ............ VALİLİĞİNE

 GENELGE 
2010/28  

           

Gebelik süresince, doğum sırasında ve sonrasında oluşabilecek sağlık sorunlarında sağlık hizmetlerine erişilebilirlik, sağlık hizmetlerinden faydalanma, bu hizmetlerin kalitesi ve hizmet sunan sağlık kurumları arasında etkili sevk sisteminin bulunması anne ve yenidoğan ölümlerini önlemede önemlidir.

2005 yılında yürütülen Ulusal Anne Ölümleri Çalışması sonuçlarına göre Türkiye genelinde Anne Ölüm Oranı (AÖO) yüzbinde 28,5’tur. Ancak bölgeler ve yerleşim yerleri arasında farklılıklar devam etmektedir. 2009 yılı için AÖO Ulusal Anne Ölüm Veri sistemi kayıtlarına göre yüzbinde 18,6’dır.

2009/5 sayılı genelge ile uygulamaya konulan Acil Obstetrik Bakım Hizmetleri Yönetim rehberi (Ek:1-1 adet CD)  Bilim Komisyonu tarafından Eylül 2010 yılında ulusal ve uluslar arası güncel literatür bilgileri ışığında gözden geçirilerek revize edilmiştir.

Hazırlanacak bir çalışma planı çerçevesinde, ekli protokolün ilinizdeki tüm sağlık kuruluşlarına ve personeline tebliğ edilerek uygulamaya konulması ve yürütülen çalışmalardan Bakanlığımız Ana-Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Genel Müdürlüğünün bilgilendirilmesi konusunda ilgililere emirlerinizi önemle rica ederim.

 

                                                

 

                                                                                                       Prof. Dr. Nihat TOSUN

                                                                                                              Bakan a.

                                                                                                            Müsteşar

 

 

 

Ek 1: 1 adet Acil Obstetrik Bakım Yönetimi CD

Dağıtım: A Planı