ANA SAYFA

Doğum Sonu Bakım Yönetim Rehberi Genelgesi 2010 / 27

GÜNCELLENME TARİHİ : 19/12/2012

 

T.C.

SAĞLIK BAKANLIĞI

Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Genel Müdürlüğü

 

Sayı     :B100AÇS0120000-020-010-06-02/2225

Konu   :Doğum Sonu Bakım Yönetim Rehberi                                                                      03.05.2010

             

            ............................. VALİLİĞİNE

 

GENELGE             

2010/27

 

Ülkemizde her lohusanın doğum sonrası ilk 42 gün süresince izleminin sağlanması, komplikasyonlara karşı korunması, erken teşhis ve tedavisinin sağlanması, gerektiğinde sevk edilmesi ve annenin ilgili konularda bilgilendirilmesi amacıyla 2008/80 sayılı genelge ile uygulamaya konulan Doğum Sonu Bakım Yönetim Rehberi Bakanlığımız Bilim Komisyonu ve uzman dernekler tarafından ulusal ve uluslar arası güncel literatür bilgileri ışığında gözden geçirilerek revize edilmiştir.

İlinizde anne ve bebek sağlığını korumak ve anne ölümlerini en aza indirmek için:

1.  Doğum Öncesi Bakım Yönetim Rehberine göre izlenen her gebenin doğumunun hastanede gerçekleşmesi sağlanmalıdır.

2.      Tıbbi yönden uygun olan her gebeye normal doğum şansı verilmelidir.

3.      Her doğumun partografla izlenmesi sağlanmalıdır.

4.      Doğum yöntemi, Doğum Eylemi Yönetim Rehberi doğrultusunda belirlenmelidir.

5.      Doğum sonrası komplikasyon gelişmeyen vakalar için vajinal doğumdan sonra enaz 24 saat, sezaryen ile doğumdan sonra ise en az 48 saat lohusa ve yeni doğanın hastanede kalması sağlanmalıdır.

6.      İlinizdeki her lohusa; doğum sonu ilk 24-48 saathastanede, taburcu olduktan sonra doğum sonu 42. güne kadar sağlık kuruluşunda veya evde Doğum Sonu Bakım Yönetim Rehberi doğrultusunda izlenmelidir.

7.      İlinizde doğum ve doğum sonu bakım hizmetlerini veren sağlık kuruluşu personeli (kamu, özel, üniversite vb) Doğum Sonu Bakım Yönetim Rehberi hakkında bilgilendirilmeli ve bu rehberi kullanması sağlanmalıdır.

8.      İl düzeyinde her lohusanın doğum sonu bakım hizmeti alması İl Sağlık Müdürlüğünün sorumluluğunda olduğundan doğum hizmeti veren tüm kuruluşlarda izleme ve değerlendirme yapılmalıdır.  

Ekte yer alan Doğum Sonu Bakım Rehberinin yayınlanması ile 2008/80 sayılı genelge ile yayınlanan rehber yürürlükten kaldırılmıştır.

Yukarıda belirtilen konuların ilinizde titizlikle uygulanması hususunda bilgilerinizi, gereği için ilgililere emirlerinizi rica ederim.

 

 

                                                                                 Prof. Dr Nihat TOSUN

                                                                                         Müsteşar 

 

 

 

 

 Eki: Doğum Sonu Bakım Yönetim Rehberi CD
Dağıtım: A planı