Kurum Stok Kayıtları (Genelge 2008/75)

MKYS ve TDMS programları arasında ki uyumsuzluğun giderilmesine dair "Kurum Stok Kayıtları" konulu 2008/75 sayılı genelge için tıklayınız.

Güncelleme Tarihi 10/10/2011