Devlet Memurları Yabancı Diller Eğitim Merkezinde Eğitim Görecek Personelin Seçimine Yönelik Yönerge