T.C. Sağlık Bakanlığı Sağlık İstatistikleri Yıllığı 2021/ The Ministry of Health of Türkiye Health Statistics Yearbook 2021 Yayımlanmıştır.