SIHHAT-2 Projesi kapsamında ERP ve MIS Alımı İlgi Bildirimine Davet