Ülkemizde İsmi Bilinmeyen COVID-19 Aşısı Kullanıldığına Yönelik İddia

İlk olarak sosyal medya platformu üzerinde ortaya çıkan ve daha sonrasında bazı yazılı basın organları tarafından da dile getirilen ülkemizde ismi bilinmeyen COVID-19 aşısı kullanıldığına dair iddialara yönelik kamuoyunu bilgilendirme ihtiyacı hasıl olmuştur.

Türkiye, COVID-19 salgının ortaya çıktığı günden itibaren konuya en üst düzeyde hassasiyetle yaklaşmıştır. Alınan önlemler ve geliştirilen politikalarla ülkemizde salgının yıkıcı etkileri kontrol altına alınarak en aza indirgenmiştir. Türkiye'nin COVID-19 pandemisiyle mücadele kapsamında elde ettiği başarı Dünya Sağlık Örgütü tarafından diğer ülkelere örnek gösterilmiştir.

Bakanlığımız diğer tüm konularda olduğu gibi COVID-19 pandemisiyle mücadelede de bilimsel bir yaklaşımla hareket etmektedir. Bu anlamda salgınla mücadelede aşı ve aşılanmaya büyük önem verilmekte ve bu konu hassasiyetle ele alınmaktadır. Bu nedenle ülkemizde uluslararası güvenliliği kanıtlanmış ve onaylanmış aşıların haricinde herhangi bir aşının kullanılması söz konusu değildir.

İsmi bilinmeyen aşı kullanıldığı iddiasıyla sosyal medya ve yazılı basında yer alan flakonlar ülkemizde kullanım onayına sahip BioNTech firmasının bir uzak doğu ülkesi için ürettiği aşılara aittir. Bakanlığımız ülkemizde COVID - 19 aşılarının henüz yeterli miktarda olmadığı bir dönemde BioNTech  firmasından tedariği hızlandırmasını talep etmiştir. Bunun üzerine BioNTech firması, bir Uzakdoğu ülkesi için ürettiği aşıları ülkemize yönlendirmiştir. Yönlendirilen aşıların üzerinde yer alan etiketlerin Türkiye’de değişmesi soğuk zincirin bozulmasına neden olacağı için etiket değişimi yapılmamıştır. Sonuç olarak sosyal medya ve yazılı basında yer alan aşılar, açıklama metninin sonunda yer verilen aşı paketi ve flakonu görselinde görüleceği üzereBioNTech firması tarafından üretilmiş aşılardır. Ülkemizde kullanılan tüm aşılar “Aşı Takip Sistemi (ATS)” ile takip edilmektedir.

Türkiye’de COVID-19 aşıları dahil olmak üzere kullanılan tüm aşıların, T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından güvenlilik açısından analiz edildikten sonra Aşı Takip Sistemi (ATS) kontrolünde dağıtımı yapılmaktadır.

Aşı Takip Sistemi (ATS), her bir dozun kimliklendirilerek stok ve ısı takibinin yapıldığı yerli ve millî bir sistemdir. Aşıların soğuk zincirinin kırılmadığının (bozulmadığının) garanti edilmesinin yanı sıra hangi aşının, kim tarafından, kime uygulandığına ilişkin bilginin de izlemi ve yönetimi kolaylaşmaktadır. Bu durum, miadı dolmuş olabilecek aşının kullanılmasının önüne geçilmesine, olası yan etkilerin izlenmesine ve anında müdahale edilmesine de imkân sağlamaktadır.  Ana depodan alınıp kişiye uygulanıncaya kadar tüm depolardaki, dağıtım yapan araçlardaki ve dolaplardaki her bir doz aşı ve antiserumun gerek sıcaklık gerekse de stok düzeyi canlı olarak (7/24) izlenebilmektedir.

Konu ile İlgili Görsel:

 

 

 


Güncelleme Tarihi 15/12/2021