SIHHAT-2 Projesi kapsamında “Anket ve Araştırma Hizmet Alımı” ihalesi için Ön Duyuru Metni yayınlanmıştır. / Prior Information Notice “Service for Survey and Research” is published within the scope of SIHHAT-2 Project.