AB Projesi SIHHAT-2 kapsamında “Kişisel Koruyucu Ekipmanlar ve Sarf Malzemeleri Alımı” ihalesi yayınlanmıştır. / “Supply of Personal Protective Equipment and Consumables” CN and TD are published in the scope of EU Project SIHHAT-2.