BURADASINIZ :


SIHHAT-2 Projesi Kapsamında Uzman Personel İstihdam Edilecektir

ab_logo.jpg

 

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI

TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TÜRKİYE’DE GÖÇMEN SAĞLIĞI HİZMETLERİNİN DESTEKLENMESİ PROJESİ (IPA 2020/417-911) UZMAN PERSONEL İSTİHDAMI İLANI

 

T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü ile AB Komisyonu Türkiye Delegasyonu arasında imzalanan Doğrudan Hibe Sözleşmesi kapsamında gerçekleştirilecek olan IPA 2020/417-911 sayılı “Türkiye’de Göçmen Sağlığı Hizmetlerinin Desteklenmesi Projesi” (SIHHAT 2) çerçevesinde görevlendirilmek üzere, 22 (yirmiiki) personel istihdam edilecektir. Söz konusu personelin pozisyon ve sayıları aşağıdaki gibidir.

 

UZMAN PERSONEL

KİŞİ SAYISI

AB Saha Gözlemcisi

4

AB İhale/Satın Alma Uzmanı

1

AB İhale/Satın Alma Asistanı

2

AB Finans Uzmanı

1

AB Finans Asistanı

1

AB İzleme ve Raporlama Uzmanı

2

AB İnsan Kaynakları Uzmanı

2

AB İnsan Kaynakları Asistanı

2

AB Hukuk ve Mevzuat Uzmanı

1

AB İletişim ve Görünürlük Uzmanı

1

AB Tahakkuk ve Bordro Uzmanı

1

AB Tahakkuk ve Bordro Asistanı

1

AB Dil Asistanı

1

AB Proje Asistanı

2

TOPLAM

22

 

BAŞVURU GENEL KOŞULLARI[1]

Başvuru için aşağıdaki genel şartlar:

a. Erkek adaylar için askerliğini tamamlamış veya askerlikten muaf olmak veya en az 3 yıl süre ile tecilli olduğunu gösterir belge,

b. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalığı bulunmamak.

İstihdam edilecek personelin, AB Dış Yardımlarında Uygulanacak Satın Alma Usulleri Uygulama Rehberi’nde (PRAG) belirtilen gizlilik ve tarafsızlık ilkelerine uygun olarak davranmakla yükümlüdür.

ADAYLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

Başvurusu alınan adaylar, iki aşamadan oluşan bir değerlendirmeye tabi tutulacaktır.

Değerlendirmenin ilk aşamasında adayların başvurularını eksiksiz ve zamanında yapıp yapmadıkları kontrol edilecektir. Bu aşamada başvurusunu eksik gönderen veya son başvuru tarihinden sonra başvuru yapan adaylar elenecektir. Adaylarda aranan nitelikler ve tercih nedeni olan nitelikler temelinde adaylar Değerlendirme Komitesi tarafından başvuruları üzerinden değerlendirileceklerdir. Bu değerlendirmede ücretli ve ücretsiz stajlar, iş deneyimi olarak sayılmayacaktır. Bu aşamada ilk önce aranan nitelikler veya mesleki deneyim ve nitelikler için belirtilen koşulları sağlayamayan adaylar elenecektir. Başvuru sahibi adaylara yönelik değerlendirmede tercih nedeni olan nitelikler de değerlendirilmek suretiyle başvuruları uygun bulunan ve kısa listeye kalan adaylar ikinci aşama olan mülakata girmeye hak kazanacaklardır.

Mülakat yeri ve tarihi kısa listeye kalan adaylara email veya telefon yolu ile bildirilecektir. Başvuru sahiplerine ayrıca açıklama yapılmayacaktır.

Kısa listeye kalarak, mülakata girmeye hak kazanan adaylardan, aşağıda listelenen belgeler talep edilecektir.

Mülakatlar İngilizce yapılabilir. Mülakatta, adayların belirtilen nitelik ve deneyimlerine ek olarak; başvurdukları pozisyona yönelik dil ve mesleki bilgisi, genel kültür düzeyi, muhakeme, kavrayış, ifade ve temsil kabiliyeti gibi hususlar da değerlendirilecektir.

BAŞVURU ŞEKLİ VE YERİ

Adaylar, başvurularını aşağıdaki link yolu ile tamamlayacaklardır.

http://basvuru.sihhatproject.org/basvurusecim.aspx

Başvurular için son tarih 21.01.2021 yerel saatle 17:00 olarak belirlenmiştir. Bu tarih ve saatten sonra yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

KISA LİSTEYE KALAN ADAYLARDAN İSTENECEK BELGELER

İlk aşamayı geçerek kısa listeye kalan adaylardan aşağıdaki belgeler talep edilecektir:

  • Adayların çalıştıkları pozisyonu, görevlerini ve çalışma sürelerini gösteren çalışma belgeleri,
  • Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı/onaylı fotokopisi,
  • Erkek adaylar için askerliğini tamamlamış veya askerlikten muaf olmak veya en az 3 yıl süre ile tecilli olduğunu gösterir belge,
  • Adli sicil kaydı,
  • Kimlik belgesinin fotokopisi,
  • Son altı ay içinde çekilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf,
  • Yabancı dil bilgisini gösteren belgenin fotokopisi

 

Bu belgelerin dışında yukarıda belirtilen adayın sağlaması gereken nitelikler ile tercih nedeni olan niteliklere ilişkin destekleyici belgeler, Değerlendirme Komisyonu tarafından değerlendirmenin herhangi bir aşamasında talep edilebilir.


CV formatını indirmek için tıklayınız.
İlan Metni için tıklayınız
Vacancy announcement for PMT Members SIHHAT 2
İlana başvurmak için tıklayınız.

 

[1] Adaylarda T.C. vatandaşı olma şartı aranmamaktadır.


Güncelleme Tarihi 21/01/2021