BURADASINIZ :


Yerli Aşı Üretiminin Geliştirilmesi Teknik Kapasite ve İnsan Gücünün Artırılması Eğitimi


Ülkemizde yerli aşı üretiminin geliştirilmesine katkı sağlamak üzere teknik kapasite ve insan
gücünün artırılmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir. Bu çerçevede, Türkiye'de
kurulacak tesislerde aşı geliştirme, araştırma ve üretim basamaklarının her aşamasında görev
yapabilecek personel yetiştirilmesi amacıyla aşağıda yer alan şartları taşıyan kişilere teorik ve
uygulamalı eğitim verilecektir.
Bu kapsamda Ek.A’da bulunan mesleki unvanlara ve niteliklerine uygun olacak şekilde,
Ek.B’de yer alan örnek özgeçmiş formunu doldurarak 15.10.2020 tarihi mesai bitimine kadar
hsgm.tibbilojistik@saglik.gov.tr adresine müracaat etmiş adayların başvuruları komisyon
tarafından değerlendirilerek uygun görülenler sözlü ve yazılı mülakat için davet edilecektir.
Başarılı olanlar en geç 1 hafta içerisinde eğitime başlayacaktır.
Eğitim süresi 1 ay olacaktır. Eğitim süresince ilave bir ücret ödenmeyecektir. Kadrosunun
bulunduğu kurumca görevlendirme yapılacaktır.
Başvuru sahipleri;
1. Kamu Kurum ve kuruluşlarında en az 2 yıl görev yapmış,
2. Erkek adaylar için askerlik yükümlülüğünü tamamlamış veya en az 2 yıl tecilli,
3. Ekte bulunan unvana ve tercihen deneyime sahip,
4. Alınacak eğitim süre sonunda görevlendirilmesi durumunda bu hizmeti yapabilecek
yaş ve konumda,
5. En az yazılı İngilizce metinleri anlayabilen tercihen konuşma yeteneğine sahip,
6. Motivasyonu yüksek, öğrenmeye istekli,
7. Analitik düşünebilen, temel proje aşamalarını anlayabilecek, planlayabilecek,
8. Yarı zamanlı ve tam zamanlı görev alabilecek,
9. Sunum ve rapor hazırlayabilecek,
10. Aldığı eğitim hakkında gizlilik taahhütnamesi ile COVID-19 taahhütnamesinin
gereklerini yerine getirebilecek,
11. Eğitimini sekteye uğratacak sağlık sorunu bulunmayan kişilerden olmalıdır.
Adaylarla değerlendirme sonrasında en az 1 hafta süre verilerek görüşmeye davet edilecektir.
Ek A için tıklayınız
Ek B için tıklayınızGüncelleme Tarihi 16/09/2020