Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Kapsamında Mutabakat Zaptı İmzalandı

2.jpg


Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı’nın (UNDP) İstanbul Uluslararası Özel Sektör ve Kalkınma Merkezi (IICPSD) ile Uluslararası Sağlık Hizmetleri A.Ş. (USHAŞ) arasında Mutabakat Zaptı imzalandı.

COVID-19 salgını nedeniyle ihtiyaç duyulan kişisel koruyucu ekipman (PPE) talebini uluslararası ölçekte işbirliği ile karşılamak üzere UNDP’nin İstanbul Uluslararası Özel Sektör ve Kalkınma Merkezi (IICPSD) tarafından bazı çalışmalar yürütülüyor. Bu çalışmalar kapsamında belirlenen ortak hedeflere ulaşmak için USHAŞ ile bir anlaşma sağlandı.

Mutabakat Zaptı ile paydaşlar arasında kapasite oluşturma, iletişimin artırılması, kişisel koruyucu ekipman arz zinciri know-how’larının az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerle paylaşılması hedefleniyor.4.jpg
 


Güncelleme Tarihi 17/06/2020