AB Projesi kapsamında “2. Basamak Sağlık Tesisleri için Tıbbi Cihaz Alımı - 2” ihalesi yayınlanmıştır. / “Supply of Medical Equipment for the Secondary Healthcare Premises - 2” CN and TD are published in the scope of EU Project.