Bakan Yardımcısı Meşe, “Sağlıkta Gelecek” Paneline Katıldı

2.jpg

Sağlık Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Emine Alp Meşe, Çorum’da gerçekleşen “Sağlıkta Gelecek” konulu panele katıldı.

Sağlık Bakanlığı ve Hitit Üniversitesi iş birliğinde düzenlenen panelde konuşan Meşe, dünya genelinde sağlık harcamalarının giderek artış eğilimi gösterdiğini, özellikle sağlık hizmetlerinin tüm gelişmiş ülkelerde gayrisafi yurt içi hasılanın yaklaşık yüzde 10’unu tüketen, dünyanın en büyük ve en hızlı büyüyen pazarlarından biri olduğuna dikkati çekti.

Sağlık alanında özellikle bilgisayar ve internet teknolojisinin kaynaklık ettiği baş döndürücü yenilikler ve gelişmeler yaşandığını, modern sağlık hizmetlerinin temelini oluşturan bilimin hızla ilerlediğinin altını çizen Meşe, “Sağlık alanı giderek artan bir biçimde teknolojiye bağımlı hale geliyor. Bu yeni ekosistemde her bir oyuncunun konumlarını yeniden tanımlaması ve yeniden tasarlaması gerekiyor” diye konuştu.

Bu alandaki yeni düzene ayak uydurulması gerektiğini anlatan Meşe, şunları kaydetti:

“Firmalar bu yeni sağlık dünyasında var olabilmek için değer zincirlerini ve iş modellerini gözden geçirecekler ve kendilerini dönüştürecektir. Sağlık hizmetleri daha entegre hale gelecek, hükümetler yeni düzenlemeler, eğitim müfredatları ve yönetim tarzları ortaya koymak durumunda kalacaktır. Bu belirtilen zorluklarla baş edebilmek ve üç temel teknolojik alanda gelişmelere entegrasyonu ve adaptasyonu sağlayabilmek için sağlık sistemlerinin geliştirilmesi, başka bir ifadeyle yeniden tasarlanması gerekiyor.”

Meşe, bakanlık olarak sağlıkta dönüşümle ilgili konulara 11. Kalkınma Planı’nda kapsamlı bir şekilde yer verdiklerini belirterek, “Bakımın tam olarak entegre olduğu, çığır açan yeniliklerin benimsendiği, dengeli beslenme ve aktif yaşam tarzlarının teşvik edildiği, sağlıklı, üretken bir toplumun yararına yatırımların teşvik edildiği bir sağlık sistemi için çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

Yerli ve milli üretimin öneminden de bahseden Meşe, ilaç ve tıbbi cihaz alanında da yerelleşme, yerlileşme ve millileşme çalışmalarında da yoğunlaştıklarını sözlerine ekledi.

Panelde, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Başkanı Hakkı Gürsöz tarafından “İlaç ve tıbbi cihazda bizi nasıl bir gelecek bekliyor”, Şehir Hastaneleri Bilgi Sistemleri Koordinatörü Yasin Yarbay tarafından “Sağlıkta Dijital Dönüşüm”, Hitit Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nurcan Baykam tarafından “Geleceğin Meslekleri” ve Hitit Üniversitesi Bilimsel Teknik Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. İrfan Kurtbaş tarafından “Üniversite Sanayi İş birliği” konularında sunumlar yapıldı.Güncelleme Tarihi: 14/01/2020