Bakan Yardımcısı Güven’in Katılımıyla GETAT Klinik Araştırma İyi Klinik Uygulama Kurs Programı Düzenlendi

2.jpg

Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Etik Kurullarının oluşturulması ve üyelerin bilgi düzeylerinin arttırılması amacıyla Sağlık Bakanlığında düzenlenen eğitim programına Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Muhammet Güven katıldı.

Programda açılış konuşmanı gerçekleştiren Güven, Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp (GETAT) Uygulamalarının ülkemizde ilk kez 1991 yılında akupunktur uygulaması ile yasal dayanak kazandığını ve 9 Mart 2019’da yönetmeliğin son halini aldığını söyledi.

Kamu veya özel sektörde araştırmacıların GETAT alanında, laboratuvar ve klinik araştırma yapmak istediklerinde zorluklarla karşılaştıklarını, bazı uygulamalar veya kavramların bu alana yabancı kişiler tarafından gereği gibi algılanamadığını ve bunun da kargaşaya sebep olduğunu belirten Güven; “GETAT uygulamalarına dönük araştırmalar için hangi etik kuruldan onay alınması ve hangi kurumun izni ile araştırmaların başlatılması, sürdürülmesi, sona erdirilmesi ve denetlenmesi gibi hususlarda belirsizlikler bulunmakta ve sıkıntılar yaşanmaktadır. Bu durum, geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamalarının kanıta dayalı bir şekilde gelişmesinin ve uygulanmasının önünü kesmektedir’’ diyerek yaşanan sıkıntıları dile getirdi.

Güven; 9 Mart 2019 tarihinde yürürlüğe giren “Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamalarında Klinik Araştırmalar Yönetmeliği” ile bu belirsizliklerin ve kargaşanın giderilmesi, GETAT uygulama alanlarındaki klinik araştırmaların sayısının arttırılması, kanıta dayalı GETAT uygulamalarının ve ürünlerinin kullanıma sunulması, geliştirilmesi ve araştırmacıların gönüllülere karşı sorumluluklarının ortaya konulması gibi hususların amaçlandığını da belirtti.

Kursiyerlere yaptığı konuşmada Güven; milli ve yerli GETAT ürünlerin geliştirilmesi ve ihraç edilmesi, patent ve marka çalışmalarının yapılması, araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin arttırılması, klinik araştırma alanında yetişmiş insan gücü açığının kapatılması, uluslararası ve ulusal işbirliklerine kapı açılması gibi hedeflere ulaşmak adına düzenlenen eğitimin büyük önem arz ettiğine dikkat çekti.

3.jpg


Güncelleme Tarihi: 03/07/2019