AB Projesi kapsamında “Diş Üniti, Medikal Cihaz ve Diş Sarf Malzemesi Alımı” ihalesi yayınlanmıştır. / “Supply of Dental Medical Devices and Dental Consumables” CN and TD are published in the scope of EU Project.