Dr. Mehmet Müezzinoğlu, Kastamonu Devlet Hastanesi’nin Temelini Attı