Kompozit Doku Nakli Bilimsel Danışma Kurulu Tutanağı (29.02.2012)


Kompozit Doku Nakli Bilimsel Danışma Kurulu 2012 yılı birincitoplantısı 29.02.2012 tarihinde ve saat 14.00’te aşağıda imzası bulunan Bilimsel Danışma Kurulu üyeleri ve konusunda uzman kişilerin de katılımı ile gerçekleştirilmiştir.

Toplantıda; 

1.  Ülkemizde organ ve doku nakillerinin geldiği aşamayı ortaya koyan gelişmeler ayrıntılı olarak değerlendirilmiştir.

2.  Ülkemizde kompozit doku nakilleri ile ilgili genel durum, yapılan vakalar,  endikasyon kriterleri ve komplikasyonlar değerlendirilmiştir.

3.  Akdeniz Üniveritesi’nden Prof. Dr. Ömer ÖZKAN ve Hacettepe Üniversitesi’nden Doç. Dr. Serdar NASIR tarafından yapılan nakiller ile ilgili komisyona bilgiler verilmiş, katılımcıların soruları cevaplandırılmıştır.

4.  Katılımcılar tarafından yapılan önerilerin Bilimsel Danışma Komisyonu’nca değerlendirilmesine, yapılan nakillerin dosyalarının Yönergedeki esaslar çerçevesinde incelenmesine, ayrıntılı bir rapor hazırlanarak komisyona sunulmasına karar verilmiştir.

Bakanlığımız konuyu hassasiyetle takip etmeye devam edecektir.

Kompozit Doku Nakli Bilimsel Danışma Kurulu’nun çalışmaları ve değerlendirmelerinin aşamaları kamuoyumuzla ayrıca paylaşılacaktır.

 

KOMPOZİT DOKU NAKLİ BİLİMSEL KOMİSYONU TOPLANTISINA KATILANLAR

ADI SOYADI

ÇALIŞTIĞI KURUM

BRANŞ

Prof. Dr. Hakan KORKMAZ

Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hast.

KBB  ( Kompozit Doku Nakli B.D.K. Üyesi )

Prof. Dr. Ferit DEMİRKAN

Acıbadem Fulya Hastanesi

Plastik ve Rek.Cerrahi  ( Kompozit Doku Nakli B.D.K. Üyesi )

Doç. Dr. Selahattin ÖZMEN

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi

Plastik ve Rek.Cerrahi  ( Kompozit Doku Nakli B.D.K. Üyesi )

Prof. Dr.Ömer ÖZKAN

Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi

Plastik ve Rek.Cerrahi  ( Kompozit Doku Nakli B.D.K. Üyesi )

Doç. Dr. Metin AKINCI

Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hast.

Ortopedi ve Travmatoloji ( Kompozit Doku Nakli B.D.K. Üyesi )

Prof. Dr. M. Fatih AVŞAR

Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hast.

Genel Cerrahi  ( Kompozit Doku Nakli B.D.K. Üyesi )

Prof. Dr. Nesrin ÇOBANOĞLU

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi

Tıbbi Etik Uzmanı

Prof. Dr. Galip GÜZ

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi

İç Hastalıkları ( Nefroloji )

Prof. Dr. İbrahim PİRİM

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi

İmmünoloji

Doç. Dr. Fevzi ALTUNTAŞ

Dr.Abdurrahman Yurtaslan Ank.Onk.  E.A.H. 

İç Hastalıkları ( Hemotoloji)

Prof. Dr. Mahmut Nedim DORAL

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi

Ortopedi ve Travmatoloji

Prof. Dr. Ülkü AYPAR

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi

Anesteziyoloji ve Reanimasyon

Doç. Dr. Serdar NASIR

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi

Plastik ve Rek.Cerrahi

Prof. Dr. Nüket BUKEN

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi

Tıbbi Etik Uzmanı

Prof. Dr. Mustafa PAÇ

Türkiye Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hast.

Kalp ve Damar Cerrahi

Doç. Dr. Dursun ARAS

Türkiye Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hast.

Kardiyoloji

Doç.Dr.Çiğdem AYDEMİR

Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hast.

Psikiyatri

Uzm.Psikolog Dr. Gaye TEZCAN

Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hast.

Psikolog

Yrd.Doç.Dr. Elif BARIŞKIN

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi

Klinik Psikolog

Yrd.Doç.Dr. Ömer KESKİNSOY

Gazi Üniveristesi Hukuk Fakültesi

Kamu Hukuku

* B.D.K. : Bilimsel Danışma Komisyonu


Güncelleme Tarihi: 30/09/2015