Konya Karatay Entegre Sağlık Kampüsü Yapım İşleri İhale Duyurusu (27.01.2012)


“Konya Karatay Entegre Sağlık Kampüsü Yapım İşleri İle Ürün ve Hizmetlerin
 
Temin Edilmesi İşi”
ihalesi kapsamında Bakanlığımız Kamu Özel Ortaklığı Daire
 
Başkanlığı tarafından 30 Ocak 2012 tarihinde, “Açık Eksiltme” ihalesi yapılacaktır.

İzlenilmesi için ilginize sunulur.


Yer : Ceyhun Atıf Kansu Cad. No: 102 Kat: 2 Balgat/ ANKARA

Tarih : 30 Ocak 2012

Saat : 15.00


Güncelleme Tarihi: 30/09/2015