"Türk Doktor Nobel Alsa Ödülü 140 Lira" Haberi Basın Açıklaması (15.02.2012)


Bu gün bir gazetede “Türk Doktor Nobel Alsa Ödülü 140 Lira” başlığı ile yer alan ve Bakanlığımızla ilişkilendirilen haberle ilgili aşağıdaki açıklamanın yapılmasına gerek görülmüştür:

Üniversitelerin araştırma ve uygulama hastanelerinde uygulanan ek ödeme sistemi, 18/02/2011 tarihinde yürürlüğe giren Yönetmelik ile belirlenmiştir.  Bu yönetmelikte Bilimsel Faaliyet Puanının üniversitelerin yönetim kurulları tarafından belirleneceği belirtilmiştir.

Üniversitelerin Ek Ödeme Yönetmeliği YÖK tarafından hazırlanmıştır ve hâlihazırda YÖK tarafından yürütülmektedir. Dolayısıyla söz konusu haberde ifade edildiği gibi Bakanlığımızın yönetmelik ve uygulamaları ile herhangi bir ilgilisi bulunmamaktadır.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.


Güncelleme Tarihi: 30/09/2015