Sibutramin İçeren Bitkisel Ürünler Hakkında Basın Açıklaması (13.02.2012)


            Geçtiğimiz yıl, Avrupa İlaç Ajansı Beşeri Tıbbi Ürün Komitesi (CHMP), Sibutramin içeren ilaçların kullanımında risklerin faydalarından daha fazla olduğuna karar vererek bu ilaçların tüm Avrupa ülkelerinde reçete edilmemesi ve satışının durdurulmasını önermişti.

Bakanlığımızca yapılan inceleme sonucu, 16.02.2011 tarihinde söz konusu bütün ilaçların ruhsatnameleri iptal edilip eczane, ecza deposu, hastane seviyesinde piyasadan toplatılarak, satışının durdurulduğu kamuoyuna duyurulmuştu.

Geçen sürede, Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğümüz, bitkisel ürünlerle ilgili bazı internet sitelerinde, medyada tanınan yüzlerle yapılan reklamlarla satışa sunulan ve kısa sürede zayıflattığı iddia edilen ürünlerle ilgili numuneler alarak incelemiştir.

Bu incelemeler çerçevesinde halk arasında ”Antakya biberi, Samandağ Biberi” kapsülleri olarak bilinen ürünlerden Tarım Bakanlığından izinli ibaresi yazılı "Capsi Green” adlı üründe yapılan numune analizinde “Fenolftalein” adlı ilaç etkin maddesi ve ayrıca kapsül başına 10,5 mg miktarında “Sibutramin” olduğu tespit edilmiştir.

Sibutraminin kalp üzerindeki (kardiyovasküler) riski kilo kaybı için kullanıldığında elde edilen faydasından daha fazla olduğu bilinmelidir.

İleride telafisi mümkün olmayan sağlık sorunlarına yol açmasının olmaması, tüketicinin korunması ve yanıltılmaması amacıyla vatandaşlarımızın kilo ve diğer sağlık problemleriyle ilgili yalnızca konunun uzmanı, hastayı ve sağlık durumunu bilen hekimlerin önerisiyle,  denetimleri ve güvenliği sağlanmış ilaç ruhsatlı ürünleri kullanmaları önem arz etmektedir.

Ayrıca, söz konusu ürünlerin ambalajları üzerinde Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’ndan izinli olduğu ibaresi bulunduğundan piyasadan toplatılmasına yönelik işlemlerin yapılabilmesi için gerekli bilgi ve belgeler ilgili Bakanlığa da gönderilmiştir.

Kamuoyumuzun bilgisine saygıyla sunulur.


Güncelleme Tarihi 30/09/2015