“Devlet Hastanesinde Devlet yok, tarikatlar iş başında” Haberine Cevap ve Düzeltme Talebi (28.01.2012)


        Sayın Mustafa Mutlu

Vatan Gazetesi Yazarı 

        Bugün köşenizde “devlet hastanesinde devlet yok, tarikatlar iş başında” başlıklı yazınız, Basın Meslek İlkelerinin 6. maddesi olan “ Soruşturulması gazetecilik olanakları içinde bulunan haberler, soruşturulmaksızın ve doğruluğundan emin olmaksızın yayınlanamaz” ilkesine uymamaktadır.

 

Yazınızı konuyla ilgili yeterince bilgi edinmeden ve önyargılı bir üslup kullanarak yazdığınız kanaati uyandığından iddialarınıza cevap verme gereği duyulmuştur.

“Sağlık hizmetleri son on yılda akıl almaz hızla özelleşti” iddianız.

Sizin de bildiğiniz üzere, 2003 yılında tüm devlet hastanelerinin bir çatı altında toplanması sağlanmış, vatandaşlarımızın SSK, Bağ-kur, Emekli Sandığı ayrımı gözetmeksizin tüm kamu hastanelerinden faydalanmasının önü açılmış, acil servisler ücretsiz hale getirilmiştir.

Tüm vatandaşlarımızın, bütün devlet hastanelerinden ücretsiz olarak faydalanmasını özelleştirme olarak ifade etmeniz ya da böyle algılamanız anlaşılır gibi değildir.

“Hemşireler ve kadın doktorlar erkek hastalara, erkek doktorlar ve hastabakıcılar ise kadın hastalara bakamaz hale geldi” iddianız.

Bu iddia her şeyden önce “bütün hastalarına din, dil, ırk, mezhep, cinsiyet ayrımı gözetmeden bakacağına dair Hipokrat yemini etmiş, tüm sağlık çalışanlarına hakarettir ve haksızlıktır.

Her hekim karşısına gelmiş ızdırap içindeki insana “hasta” gözüyle bakar ve tüm gayreti hastalığı iyileştirme üzerinedir. Bütün sağlık çalışanlarımızın amacı hızlı, adil ve eşit bir sağlık hizmeti vermektir. Bunun aksini savunuyorsanız ve tüm sağlıkçıları zan altında bulunduruyorsanız bunun ispatı ile yükümlüsünüz.

Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesindeyaşanan olaylarla ilgili olarak İl Sağlık Müdürlüğümüz derhal inceleme başlatmıştır. Yapılan ön incelemede konunun bir hekim ile hastane başhekim yardımcısı arasında çıkan tartışmadan kaynaklandığı ve hastaneye gelen kişilerin de tartışan bu hekimlerin yakınları olduğu anlaşılmıştır. Konu ile ilgili inceleme ciddiyetle sürdürülmektedir.

Yazınıza dayanak teşkil eden bu olay, inceleme aşamasında olan ve iddialarınızın kanıtlandığı bir olay değildir.

Sizin bu iddialardan hareketle spekülatif bir biçimde “devlet hastanelerini hala devletin yönettiğini söyleyebilir miyiz” ifadeniz insaf sınırlarını aşmaktadır.
 

Devlet hastanelerimiz mevzuat ve hukuka göre yönetilmekte, yönetim kadroları ise liyakat ve ehliyete göre seçilmektedir. Bunun aksi olmasına asla izin verilmemiştir. Bu sebepledir ki bugün Türkiye sağlık alanında diğer Avrupa ülkelerinin model aldığı, ulusal ve uluslar arası kurumlarca örnek gösterilen bir ülke olmuş ve hasta memnuniyet oranları yüzde 39’dan yüzde 73’e yükselmiştir.

Bir ilimizde yaşandığı iddia edilen münferit bir olaydan hareketle devlet hastanelerimizi ve onların yöneticilerini suçlayan ve zan altında bırakan bu yaklaşımınız gazetecilik etiği ile bağdaşmamaktadır.

Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi bütün gazetecilerin olduğu gibi sizin de sorumluluğunuzdur. Bu sorumluluk bilinci ile açıklamamızın tarafınızdan değerlendirileceğine inanıyor, çalışmalarınızda başarılar diliyor, saygılar sunuyoruz.

Osman GÜZELGÖZ

İletişim Koordinatörü

Bakan Müşaviri


Güncelleme Tarihi: 30/09/2015