Taşra Teşkilatı işleyişine yönelik 2017/17 sayılı Genelge