İlacım, Ne Eksik Ne Fazla


Eczacının halkla bire bir iletişim halinde, halk sağlığına doğrudan temas edebilecek bir noktada olması ve halkın ilk ve en kolay erişebildiği sağlık danışmanı olması nedeniyle eczacılık, dünden bugüne önemini hiç yitirmeyen, aksine gün geçtikçe önem kazanan bir meslek olmuştur.

Son yıllarda Bakanlığımızca yayımlanan yönetmelik ve yapılan kanun çalışmaları ile eczacılık; yalnızca ticarethane açma ve mesul müdürlük olarak değil, ilacın üretiminden dağıtımına kadar tüm aşamalardan sorumlu olan ‘sağlık hizmet sunucusu’ olarak yeniden tanımlanmıştır.

Eczacılık mesleğinin toplumun ihtiyaçları doğrultusunda süregelen gelişimi, günümüzde klinik eczacılığın da gündeme gelmesiyle eczacının ilaç danışmanlığı hizmeti sağlık hizmetinin en önemli parçalarından olmasını sağlamıştır.

Dünyada önemi her geçen gün artan ve Bakanlığımızın öncelikli politikalarından biri olan “Akılcı İlaç Kullanımı” konusunda eczacılarımız şüphesiz en önemli paydaşlarımızdır.

Kurumumuzca eczacılıkta muvazaa ile etkin mücadele yürütülerek eczacılık hizmetinin halka yalnızca eczacı tarafından verilmesi ve eczacılık mesleğinin saygınlığının korunması yönünde adımlar atılmaktadır. Eczacılık hizmetlerinin kalitesinin yükseltilmesi için hazırlanan İyi Eczacılık Uygulamaları Kılavuzu’nun tüm serbest eczacılarımıza dağıtımı gerçekleştirilmiştir.

 Eczacılarımızın ilaç danışmanlığı hizmetinden halkın daha fazla yararlanabilmesinin sağlanması amacıyla çalışmalar sürdürülmektedir.

Sağlık hizmet sunumunda son derece önemli bir yere sahip olan eczacılarımızın 14 Mayıs Eczacılık Günü'nü tebrik ediyor, halk sağlığına verdikleri değerli katkılardan dolayı teşekkür ediyoruz.


Güncelleme Tarihi 01/06/2017