'Nefes Al, Hareket Et, Yaşadığını Farket'


Uzun süreli akciğer, solunum problemi olan bireylerin nefes darlığı hissetmeksizin hareket etmesi veya normal günlük aktivitelerini yapması güçleşmektedir. Pulmoner Rehabilitasyon uygulamaları nefes darlığı ile başa çıkabilmeyi,  aynı zamanda daha güçlü ve sağlıklı hissetmeyi sağlar. Halkımızın ve sağlık görevlilerinin Pulmoner Rehabilitasyona yönelik bilgilendirilmesi ve bilincin artırılması amacıyla 12-18 Mart 2017 Pulmoner Rehabilitasyon Haftası olarak belirlenmiş olup sloganı “NEFES AL, HAREKET ET, YAŞADIĞINI FARKET” olarak belirlenmiştir.

Bu bağlamda; il halk sağlığı müdürlükleri tarafından 12-18 Mart 2017 tarihinde,  Pulmoner Rehabilitasyon Haftası etkinliklerini gerçekleştirmek için GARD il kurulu ile işbirliği içinde;

-İllerinde bulunan ilgili sivil toplum kuruluşları ile ortak hareket edilerek etkinliklerin, hizmeti aksatmayacak şekilde desteklenmesi,

-Mahalli olarak basın toplantıları, televizyon ve/veya radyo programlarının yapılması,

-Halka ve sağlık personeline yönelik eğitimlerde konuya gereken önemin verilmesinin sağlanması,

-Sivil toplum kuruluşları ile işbirliği ile bahse konu materyaller Valilikler bünyesindeki tüm birinci, ikinci ve üçüncü basamakkurumlar ile diğer ilgili kamu/özel kuruluşlara dağıtımının yapılması afişleri görünür yerlere asılması, resmi yazı ile İl Halk Sağlığı Müdürlüklerinden istenmiştir.

Bu faaliyetlere destek olmak amacıyla, Kurumumuz tarafından hazırlanan kamuoyuna yönelik bildiri, afiş, broşür, video vb. yayınlara bu adresten ulaşabilirsiniz.

www.gard.org.tr
www.thsk.gov.tr 


 

Güncelleme Tarihi 12/03/2017