APK Kurulu Başkanlığı - Döner Semayeli İşletmeler Daire Başkanlığı 21 – 30 KASIM 2004 Antalya Eğitim Semineri Sunumları