ANA SAYFA

Doğum ve Sezaryen Eylemi Yönetim Rehberi 2010 / 42

GÜNCELLENME TARİHİ : 19/12/2012

T.C.

SAĞLIK BAKANLIĞI

Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Genel Müdürlüğü

 

 

Sayı: B100AÇS0110000-3960-010-06\2963

Konu: Doğum ve Sezaryen Eylemi Yönetim Rehberi   

03 Haziran 2010

 

……………VALİLİĞİNE

GENELGE

2010/42

 

Anne ve bebek ölümlerini önlemek için doğum öncesi bakım, acil obstetrik bakım, doğum ve doğum sonu bakım hizmetlerinin önemi tartışılmaz bir gerçektir. Türkiye’de doğum hizmetlerini incelediğimizde 2008 Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırmasına göre doğumların %8.7’ si sağlık personeli yardımı olmadan yapılırken doğumların % 90’ı sağlık kuruluşlarında yapılmaktadır. 2005 Anne Ölümleri çalışmasına göre ise anne ölümlerinin beşte biri evde gerçekleşmektedir. Mevcut durum değerlendirmesi sonucu belirlediğimiz ulusal politikalarımız doğrultusunda doğum hizmetlerinin ulaşılabilirliğinin ve kalitesini arttırılmasına yönelik bütüncül yaklaşımla kapsamlı çalışmalarımız devam etmektedir.

 Türkiye’de 2008 Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırmasına göre % 36.7 olan sezaryen oranının, son doğum verilerine bakıldığında artış gösterdiği görülmektedir. Mevcut oran gelişmiş ülkelerin oranlarının, Dünya Sağlık Örgütü önerilerinin (%5–15) ve Bakanlığımız hedeflerinin üzerindedir. Bakanlığımız anne ve bebek sağlığını korumak amacıyla ülke genelindeki tüm hastanelerde sezaryen endikasyonlarını izlem çalışmalarını devam ettirmektedir.

 Aynı zamanda ülkemizde uygulamada birlikteliğin sağlanması ve hekimlerin klinik pratiklerinde yol gösterici olması amacı ile 2007 yılında yayınlanan ‘Doğum Eylemi Yönetim Rehberi’; Bakanlığımız Doğum ve Sezaryen Programı Bilim Komisyonu tarafından, Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği, Türk Perinatoloji Derneği, Türkiye Maternal Fetal Tıp ve Perinatoloji Derneği işbirliğinde revize edilmiş olup, adı Doğum ve Sezaryen Eylemi Yönetim Rehberi olarak değiştirilmiştir. 2007/90 sayılı genelge ekinde yer alan rehber ise yürürlükten kaldırılmıştır.

Doğum ve Sezaryen Eylemi Yönetim Rehberi Bakanlığımız web sayfasında (http://www.saglik.gov.tr/ACSAB) yayınlanarak kullanıma açılmıştır.

             İlinizde doğum hizmeti veren tüm sağlık kuruluşlarının revize edilen ‘Doğum ve Sezaryen Eylemi Yönetim Rehberi’ konusunda bilgilendirilmesi ve rehberde belirtilen çerçevede hizmet sunulmasına azami özen gösterilmesi hususunda gereğini önemle rica ederim.

 

 

 

                                                                                                          Prof Dr. Nihat TOSUN

                                                                                                                       Müsteşar

 

 

 

 

Ek: 1 Adet Cd

Dağtım : A Planı