Bebek ve Çocuk İzlem Protokolü Genelgesi 2008 / 45

 

T.C.

SAĞLIK BAKANLIĞI

Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Genel Müdürlüğü

05/06/2008

Sayı : B100AÇS0140000- 351- 3178

 

Konu: Bebek ve Çocuk İzlem Protokolü


............ VALİLİĞİNE

( İl Sağlık Müdürlüğü)

GENELGE 2008 / 45


            Doğumdan itibaren bebeklik ve çocukluk dönemi boyunca geçen sürede sağlık hizmetlerine erişilebilirlik, sağlık hizmetlerinden faydalanma, bu hizmetlerin kalitesi ve hizmet sunumunda aynı ölçütlere uyulması bebek ve çocuk ölümlerini önleme, bebekleri yaşatma ve sağlıklı gelişimlerini sağlamada önemlidir.

Bebek ve Çocuk İzlem Protokolleri; bebeğe doğum sonrası bakımla başlayan, bebeğin büyümesi ve gelişimindeki önemli basamaklarda en uygun yaklaşımı sağlayacak olan hizmetlerin verilmesinde kullanılır. Böylelikle bebek ölümlerinin önlenmesi, sağlık sorunlarının yarattığı diğer olumsuzlukların zamanında giderilmesine yönelik bütüncül bir yaklaşım sağlanır.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ve diğer ilgili uluslar arası kaynaklardan yararlanılarak, bebeklere standart bir hizmetin sunumu için Bakanlığımızca Bebek ve Çocuk İzlem Protokolü geliştirilmiştir.

Bu protokole göre;

  1. Tüm bebekler tespit edilecek, protokol basamakları kullanılarak değerlendirilecektir.

  2. Bebek ve Çocuk İzlem Protokolünde belirtilen muayene ve tetkikler 0-59 ay arası dönemlerde en az onyedi izlem olarak sunulacaktır. Sağlık personeli tarafından herhangi bir risk tespit edilmesi halinde izlem planı ve sayısı yeniden belirlenecektir. Ayrıca kişinin talep etmesi halinde de daha fazla izlem yapılacaktır.

  3. İzlem sırasında daha üst basamağı ilgilendirdiği düşünülen bir problem tespit edildiğinde sevk sistemi derhal işletilmelidir.

Yukarıdaki hususların ekte yer alan protokol uyarınca ilinizdeki tüm sağlık kuruluşlarına ve tüm sağlık personeline tebliğ edilerek uygulamaya konulması, izlem protokolleri konusunda hizmet içi eğitimlerin gerçekleştirilmesi konusunda ilgililere emirlerinizi önemle rica ederim.


Uzm.Dr.Orhan F. Gümrükçüoğlu

Bakan a.
Müsteşar

 

Ek : 1 Adet CD (Bebek ve Çocuk İzlem Protokolü)
P7.doc

Dağıtım:81 İl Valiliği

 


Güncelleme Tarihi 19/12/2012