2006/78 Sayılı Doğrudan Gözetimli Tedavi Uygulamasına İlişkin Esaslar İlgili Genelge

Doğrudan Gözetimli Tedavi uygulamasına ilişkin esaslar.
İlgili Genelge için
Tıklayınız

Güncelleme Tarihi 19/12/2012