2006/78 Sayılı Doğrudan Gözetimli Tedavi Uygulamasına İlişkin Esaslar İlgili Genelge