Sağlık Kabinlerinin Açılışı ve İşleyişi Hakkında Genelge