Demir Gibi Türkiye Projesi Genelgesi 2004 / 21

Sayısı:21

T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması
Genel Müdürlüğü

19 Şubat 2004
ANKARA

Sayı : B100AÇS0140000
Konu :Demir Gibi Türkiye Projesi


 

.................. VALİLİĞİNE
(Sağlık Müdürlüğü)

GENELGE
2004 / 21

Bilindiği üzere ülkemizde tüm ölümlerin yaklaşık yarısı 5 yaş altı çocuk grubunda görülmekte ve bunların temelinde malnütrisyon ve malnutrisyon nedeniyle ağır seyreden hastalıklar yer almaktadır. Yine bu yaş grubunda, büyüme ve gelişme geriliği, anemi, vitamin yetersizlikleri, iyot yetersizliği hastalıkları, diş çürükleri gibi beslenme sorunları görülmektedir. Tüm yaş grupları için yaşamsal önem taşıyan demir eksikliği anemisi, genel olarak 0-5 yaş grubundaki çocukların ve gebelerin ortalama %50'sinde karşımıza çıkmaktadır.

Bu önemli halk sağlığı sorununun çözümü için Bakanlığımız ülke düzeyinde; toplumun demir yetersizliği konusunda bilinçlendirilmesi, bebeklerin ilk 6 ay anne sütü almasının ve 6. Ayın sonunda uygun ve yeterli miktarda ek besine geçilerek, emzirmenin 2 yaşına kadar sürdürülmesi, 4-12 ay arası her bebeğe proflaktik amaçlı ücretsiz demir desteği sağlanması, 13-24 ay anemisi olan bebeklere demir tedavisi önerilmesi amacıyla “Demir Gibi Türkiye projesini başlatmıştır.

Antalya ilinde, 10 Şubat tarihinde yapılan bir toplantı ile il sağlık müdürleri ve müdür yardımcılarına proje hakkında bilgi verilmiş ve 11-12 Şubat 2004 tarihinde il eğitim ekiplerinin eğitim toplantısı gerçekleştirilerek, illerinde yapılacak eğitim toplantılarında kullanılmak üzere standart eğitim paketini içeren bir CD kendilerine verilmiştir. Projenin tanıtımı amacıyla hazırlanan afiş ve posterler de illere gönderilmektedir. Ülke çapında yürütülecek söz konusu proje kapsamında, projenin stratejileri, demir desteğinin uygulanması, il düzeyinde yapılacak aktiviteler, il sağlık müdürlüklerinin yükümlülükleri ve Bakanlığımıza bağlı tüm birinci basamak sağlık birimlerinin görevlerini ayrıntıları ile içeren bir kitap hazırlanmıştır ve il sağlık müdürlüklerine iletilmiştir. Projenin ayrıntılarını içeren söz konusu kitaba Bakanlığımızın web sitesinden de ulaşılabilecektir.

Proje kapsamında kullanılmak üzere illere Bakanlığımız tarafından alınan demir preparatları gönderilmiştir. Ayrıca illere aktarılan ödeneklerle alınan ilave demir preparatı alımları gerçekleştirilmiştir.

Bu kapsamda;
 

1.Projenin yürütülmesine ile halkın ve sağlık personelinin eğitimlerineait “İl aktivite planları”nın 27 Şubat 2004 tarihine kadar hazırlanmasıve Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Genel Müdürlüğüne bildirilmesi
 

2.Sağlık personelinin il düzeyinde uygulamaya bir an evvel başlamasınınsağlanabilmesi amacı ile eğitimlerinin hızla tamamlanması ve Ana ÇocukSağlığı ve Aile Planlaması Genel Müdürlüğüne bilgi verilmesi
 

3.Yukarıda adı geçen proje kitabında istenen verilerin her ayın sonundadüzenli olarak Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Genel Müdürlüğüne bildirilmesigerekmektedir.


Demir desteği uygulamalarının başlama tarihi daha sonra bildirilecektir. Bu tarihten önce uygulamalar başlatılmamalıdır. Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.
 

Prof. Dr. Necdet ÜNÜVAR

Müsteşar

 


Güncelleme Tarihi 19/12/2012