Ruhsatlı Diyaliz Merkezlerinin Hastalarını Sisteme Kayıt Yapmalarını Sağlayan Genelge 2012/6