Kurumlarımızın Belediyelerden Alacakları (Genelge 2008/46)

Kurumlarımızın Belediyelerden Alacakları (Genelge 2008/46)
24 Haziran 2008 tarih ve 5014 sayılı 2008/46 genelge için tıklayınız.

Güncelleme Tarihi: 10/10/2011