Trafik Kazalı Araçların İşlemlerinin Yürütülmesi Hakkında Genelge

Sayısı:824-99

T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı

 

SAYI :B100İMİ0000007/824-99
KONU:Trafik Kazalı Araçların İşlemlerinin Yürütülmesi.

İLGİ :

a)21.12.1988 tarih ve 5888 sayılı Daimi Genelge.
b)06.01.1993 tarih ve 32 sayılı genelge.

İlgi Genelgeler gereği halen İl Sağlık Müdürlüklerince takip edilmekte ve yürütülmekte olan trafik kazalarına ait işlemlerin zamanında ve gerektiği şekilde yapılmaması sonucu hizmet kayıpları büyümekte ve ödenen tazminat bedelleri de önemli boyutlara ulaşmaktadır.
Bu nedenle; trafik kazalı araçların hizmete alınabilmeleri ve işlemlerin daha sağlıklı yapılması için ilgi genelgeler yürürlükten kaldırılmış olup, bundan sonraki uygulamalar aşağıda açıklandığı şekilde yürütülecektir.

1- Trafik kazasına karışan araç sürücüsü, konuyu en kısa sürede birim amirine bildirecek ve trafik kazası tespit tutanağı, alkol muayene raporu, zorunlu mali sorumluluk sigorta poliçesi ve diğer araçlara ait varsa kasko poliçelerinin okunaklı suretleri temin edilecektir.

2- Yukarıdaki belgeler temin edilerek İdare taşıtında meydana gelen zararın tazmini yönünde dava açılmak üzere ifade tutanakları, sürücünün ikametgah adresi ve ölümlü kazalarda ölüm raporu ile varsa kazadan sonra aracın çekilmiş fotoğrafı ile ilgili belgeler İl Muhakemat Müdürlüğü’ne en kısa sürede iletilecektir.

3- Muhakemat Müdürlüğü kanalı ile açılan davada Mahkemenin belirlemiş olduğu bilirkişi heyetinin aracımızda meydana gelen hasarın tespitine ilişkin "Bilirkişi Hasar Tespit Raporu" en kısa sürede bağlı olan Donatım Bölge Müdürlüğüne gönderilecek; yasal süresi içerisinde (yedi gün) Donatım Bölge Müdürlüğü’nden rapora itirazının olup olmadığına dair yazı alınarak ilgili Mahkemeye zaman kaybetmeden sunulacaktır.

4- Donatım Bölge Müdürlükleri, Mahkemece belirlenmiş Bilirkişi Hasar Tespit Raporu olmadan kazalı aracı onarıma almayacaklardır. Hasar Tespit Raporu alındıktan sonra araç onarıma alınacaktır.

5- Aracımızın sürücüsü kusurlu ise, Bakanlığımız aracındaki zararın tazmini ile birlikte karşı tarafın aracındaki hasar zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında belirlenen miktardan karşılanacak; bu miktarın aşan kısmı sürücü tarafından ödenecektir.

6- Trafik kazası aracın hizmet verdiği İl dışında meydana gelmiş ise, o ilin Sağlık Müdürlüğü zaman kaybetmeden trafik kazasına ilişkin bilgi ve belgeleri aracın ait olduğu kuruma bildirecek ve yasal işlemler zamanında tamamlanacaktır.

7- Yukarıda belirtilen hususların takip edilerek sonuçlandırılmasında İl Sağlık Müdürlükleri sorumlu olup, idare aracında meydana gelen hasarın sorumlu veya sorumlulardan tazmini için Muhakemat Müdürlüğüne zaman kaybedilmeden bildirilecektir.

8- Trafik kazasına ait belgeler ilgi için İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı’na bildirilecektir.

9- Bakanlığımız Merkez Teşkilatı’na ait araçların yapmış oldukları trafik kazalarına ait belgeler tamamlandıktan sonra İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı’nca Hukuk Müşavirliğine intikal ettirilecek; bu konudaki tüm yasal işlemler Hukuk Müşavirliği’nce yürütülecektir.

10- Sürücü hatasından dolayı aracımızda meydana gelen hasarın araç sürücüsü kusurlu olduğunu beyan ederek fennine uygun şekilde gidermek ve onarımını yaptırmak üzere talepte bulunduğu takdirde trafik kazasına ait bütün evraklar ile birlikte aracın onarım bedeli kadar kefalet alınarak sulhen çözümlenmesi için, Bakanlığımıza (İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı) gönderilecek; 657 sayılı Kanun’un 12 ve 13. maddeleri uyarınca alınacak Makam onayından sonra aracın onarımı yapılabilecektir.

Bilgilerinizi ve Genelge’nin birimlere duyurulması hususunda gereğini rica ederim.

Prof. Dr. Sedat ÜNAL
Müsteşar

DAĞITIM:
A PLANI


Güncelleme Tarihi: 19/12/2012