Enerji Tasarrufu Hakkında Genelge

Tarihi:19.12.1997  Sayısı:10181

T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
İdari ve Mali İşler Daire
Başkanlığı

 

 

Sayı : B100İMİ0000013/ 10181
Konu : Enerji Tasarrufu 19 ARALIK 1997

Elektrik Enerjisi Tasarrufu için Kamu Kurum ve Kuruluşlarının alacakları önlemlerle ilgili 1997/68 sayılı Başbakanlık Genelgesi ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarına önemli sorumluluklar ve yükümlülükler getirilmiş bulunulmaktadır.

Bakanlığımız birimlerince de 1997/68 sayılı " Enerji Tasarrufu Genelgesi "nde belirtilen hususlara azami dikkatin gösterilmesi ve aşağıda belirtilen tedbirlerin alınması hususu gerekli görülmüştür.

1- Odalarda , kesinlikle çay yapılmayacak ve elektrikli ısınma cihazları ( ocak, ısıtıcı v.b. ) kullanılmayacaktır.

2- Klima tesisi olan odalarda klimalar, asgari düzeyde çalıştırılacaktır.

3- Odalarda gün ışığından maksimum ölçüde yararlanılacak ve lüzumsuz yere ışıklar yakılmayacaktır.

4- Koridor ve WC ’ lerde bulunan ampul sayısı azaltılacaktır.

5- Mesai bitiminde odalar nöbetçiler tarafından kontrol edilecek ve açık bırakılan lambalar söndürülecektir.

6- 1997/68 sayılı Başbakanlık Genelgesinin 1 nci maddesine istinaden İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı Teknik İşler ve Ulaştırma Şube Müdürlüğü görevlendirilmiştir.

7- Bu genelge Bakanlığımız birimlerince tüm personele tebliğ edilerek ilan panolarına asılacak.

Yukarıda belirtilen hususların yerine getirilmesi ve tatbiki ile gereğinin yapılmasını önemle rica ederim.

Prof.Dr. Sedat ÜNAL
Müsteşar

 

D a ğ ı t ı m :
B Planı


Güncelleme Tarihi: 19/12/2012