ANA SAYFA

Ephedrine - Pseudoephedrine Hakkında Genelge

GÜNCELLENME TARİHİ : 20/03/2007

Tarihi:03.11.2003  Sayısı:045041 Genelge No: 2003 / 129 

T. C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü

Sayı : B100IEG0120013                                     ANKARA
Konu: Ephedrine - Pseudoephedrine

045041 03 Kasım 2003
 

 

 

 

............................................. VALİLİĞİNE
(İl Sağlık Müdürlüğü)


GENELGE
2003 / 129

 

     Bilindiği üzere 11.02.1996 tarih ve 22551 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ve Ülkemizin de taraf olduğu Uyuşturucu ve Psikotrop Maddelerin Kaçakçılığına Karşı 1988 Birleşmiş Milletler Sözleşmesi eki Tablo I’de de yer alan Ephedrine ve Pseudoephedrine ile tuzları İthalat Rejimi gereği Bakanlığımız özel iznine tabi maddelerden olup, bu maddelerin ithali ve yurtiçi tüketimleri Bakanlığımızca kontrol edilmektedir.
    Bakanlığımıza ulaşan bilgilerin incelenmesi sonucunda, eczanelerce adı geçen kontrole tabi maddeleri tek başına ihtiva eden müstahzarların toplu halde satışının yapıldığı saptanmıştır.
     Konu ile ilgili olarak Bakanlığımıza ulaşan bilgiler ve Genel Müdürlüğümüz bünyesinde faaliyet gösteren Bakanlığımız İlaç Ruhsatlandırma Danışma Komisyonu’nun aldığı karar da dikkate alınarak tüketimlerinin kontrol edilebilmesi amacıyla sadece Ephedrine veya Pseudoephedrin’i tek başına ihtiva eden müstahzarların "Normal Reçete İle Verilen Kontrole Tabi İlaçlar" olarak değerlendirilmesi, reçetelerin eczanelerde alıkonulması ve Reçete Kayıt Defteri’ne işlenmesi uygun görülmüştür.
     Bu çerçevede Ülkemizde ruhsatlı aşağıda isim ve farmasötik şekilleri yazılı ve etkin madde olarak sadece Ephedrine ve Pseudoephedrine ile tuzlarını tek başına içeren ilaçlar, kontrollü tüketimlerinin sağlanması amacıyla "Normal Reçete İle Verilecek Kontrole Tabi İlaçlar" kapsamına alınmıştır.

 

İlaç / Firma Adı
Etkin Madde
Birim Miktar
Ambalaj
Ruhsat Türü
- Efedrin - Arsan Tablet
(Hüsnü Arsan)
Ephedrine HCl
50 mg
20 Tablet
İmal R.
- Efedrin - Gürsoy Tablet
(Gürsoy)
Ephedrine HCl
50 mg
20 Tablet
İmal R.
- Ephedrin - Palmer Tablet
(Palmer İlaç)
L-Ephedrine HCl
50 mg
20 Tablet
İmal R.
- Eksofed Şurup
(Hüsnü Arsan)
Pseudoephedrine HCl
30 mg / 5 ml
150 ml
İmal R.
- Eksofed Tablet
(Hüsnü Arsan)
Pseudoephedrine HCl
60 mg
30 Tablet
İmal R.
- Rinogest SR M. Kapsül
(Sanovel)
Pseudoephedrine HCl
120 mg
10 M. Kapsül
İmal R.
- Rinogest Şurup
(Sanovel)
Pseudoephedrine HCl
30 mg / 5 ml
100 ml
İmal R.
- Sudafed Şurup
(Glaxo Smith Kline)
Pseudoephedrine HCl
30 mg / 5 ml
150 ml
İmal R.
- Sudafed Tablet
(Glaxo Smith Kline)
Pseudoephedrine HCl
60 mg
20 Tablet
İmal R.
- Efedrin Hidroklorür
0.05 g / ml Ampul
(Biosel)
Ephedrine HCl
50 mg
1 ml x 100
Amp.
İmal R.


 

     Yukarıda adı geçen müstahzarların mutlaka "Normal Reçete" ile verilmesi, reçetelerin eczanelerde alıkonulması ve Reçete Kayıt Defteri’ne işlenmesi gerekmektedir.
     Konunun İliniz dahilindeki tüm sağlık kurum ve kuruluşlarına, serbest hekim, veteriner hekim, diş hekimi, ecza depoları ve eczanelere duyurulmasını önemle rica ederim.

 

Prof. Dr. Necdet ÜNÜVAR
Bakan A.
Müsteşar

 

DAĞITIM:
VALİLİKLER